כלב מאושר שוכב על החול ואיש כורי לידו בחוות הכלבים של דרור- אילוף כלבים, פנסיון כלבים

כלב מאושר שוכב על החול ואיש כורי לידו בחוות הכלבים של דרור- אילוף כלבים, פנסיון כלבים

כלב מאושר שוכב על החול ואיש כורי לידו בחוות הכלבים של דרור- אילוף כלבים, פנסיון כלבים