הכשרת מאלפי כלבים

הכשרת מאלפי כלבים

איש מחייך וכלב בחוות הכלבים של דרור- אילוף כלבים, פנסיון כלבים