תעודת הסמכה של בעל “חוות הכלבים של דרור”, דרור בר-אל- אילוף כלבים, פנסיון כלבים

תעודת הסמכה של בעל “חוות הכלבים של דרור”, דרור בר-אל- אילוף כלבים, פנסיון כלבים

תעודת הסמכה של בעל "חוות הכלבים של דרור", דרור בר-אל- אילוף כלבים, פנסיון כלבים