האם מומלץ להביא את האוכל של הכלב לפנסיון

האם מומלץ להביא את האוכל של הכלב לפנסיון

לא, אין בכך צורך אנו מספקים אוכל איכותי ובמידה מתאימה לכל כלב וצרכיו. במידה ולכלב ישנה אלרגיה לסוג מזון כלשהו, חשוב מאד לציין זאת בפנינו.