[X]

הוראה לאילוף כלבים בחוגים וביה"ס

הוראה לאילוף כלבים בחוגים וביה"ס

klovelove_home-page_mouse-over_13

 חוגים לילדים "הילד וכלבו":

  • מיועד לישובים קהילתיים ,מועצות אזוריות וקיבוצים (מחלקות חינוך ברשויות),מרכזים קהילתיים ומתנסים ברשויות עירוניות.
  • מיועד לכיתות ד'-ו' גילאים 9-12
  • הילדים מגיעים עם כלבם.
  • החוג הינו חוג שנתי
  • בחוג יינתנו תכנים תיאורטיים ומעשיים.
  • התכנים יעסקו ברקע על הכלב: מוצע, היסטוריה של הכלבים, טיפול בגורים ובבוגרים, תזונה אנטומיה של הכלב מחלות ודרך הטיפול בהן ועוד.
  • התכנים המעשיים יעסקו באופן הטיפול המעשי בכלב: השגחה, טיול, הברשה,חינוך ואילוף.
  • בסוף התקופה יעברו הילד והכלב מבחן ובו יבחנו את רמת המשמעת של הכלב ויכולת השליטה של הילד בכלב.

עבודה בבתי הספר:

  •  בשנים האחרונות אנו מלמדים בבתי ספר את תחום אילוף הכלבים במסגרת חוגי העשרה שמטרתם להקנות לתלמידים ביטחון עצמי והעצמה אישית. בנוסף אנו מלמדים במסגרת תוכניות הלימודים של משרד החינוך.