[X]

קורס קיץ – לימדו לאלף את כלבכם בתוך חודש

קורס קיץ – לימדו לאלף את כלבכם בתוך חודש

קורס קיץ  – לימדו לאלף את כלבכם בתוך חודש

במסגרת הקורס ילמדו בני הנוער לאלף את כלבם ולטפל בבעיות משמעת ובעיות התנהגותיות.

קבוצות קטנות של עד 10 בני נוער, הנפגשים במשך חודש, פעמיים בשבוע, למשך שעה וחצי.

נושאים מרכזיים שילמדו בקורס:

  • הכרת עקרונות האילוף תוך חשיפה לשיטות אילוף שונות
  • לימוד ותרגול פקודות
  • הכרת גזעי כלבים
  • הבנת שפת הכלבים
  • חינוך גורים
  • חשיפה לתחומים שונים בעולם הכלבנות כגון: אג'יליטי (ספורט כלבני), כלבנות הרחה, כלבנות טיפולית, שמירה והגנה.