[X]

חמש פקודות בסיסיות למה ומדוע

חמש פקודות בסיסיות למה ומדוע

כמי שהתמחה בתחום הכלבנות ואילוף הכלבים לפני קרוב ל 30 שנה ועוסק בתחום שנים רבות אני נשאל לא מעט מדוע דווקא חמש הפקודות הבסיסיות. בשביל מה צריך את הפקודה ארצה או שב. רגלי דווקא די ברור שנוח שהכלב הולך לידי ולא מושך וכמובן הפקודה אלי שמשפרת את איכות החיים של כל מי שכלבו מגיע אליו לפקודה. ובשביל מה צריך את הפקודה להישאר.

בו נעשה קצת סדר. כמעט בכל מקום בעולם כל מי שמתעסק בתחום אילוף כלבים ולא משנה לאיזו אסכולה אילופית חינוכית הם שייכים כולם בצורה כזאת או אחרת מלמדים את הכלבים 5 פקודות בסיסיות :

  1. רגלי
  2. שב
  3. להישאר
  4. ארצה
  5. אלי

 

ראשית חשוב לשים לעובדה שאלו פקודות. לא המלצות, לא בקשות אלה פקודות. את הפקודה בדר"כ נותן בעל הסמכות ומקבל ואמור לבצע מקבל הסמכות. אבל למה דווקא פקודות אלו?

רגלי: ברור לכולם שכשהכלב הולך צמוד לרגל ואינו מושך את הרצועה זה הרבה יותר נוח. אך יש סיבה הרבה יותר חשובה. כשמלמדים את הפקודה רגלי נכון מביאים את שני הצדדים הנוהג והכלב לתקשורת מושלמת וכך בעצם הכלב הולך ליד הרגל לא משום שהוא פוחד מעונש אלה פשוט משום שהנוהג מנהל אתו תקשורת נכונה וטובה והכלב מעוניין לייצר תקשורת זאת. לכן הרגלי כפקודה תפקידה לשפר את התקשורת.

שב: כיוון שכלבים מתקשרים בעיקר באמצעות שפת גוף הפקודה שב חשובה כדי לבסס סמכות מול הכלב. ירידה בגובה של הכלב הינה בדר"כ מחווה כנועה בה הכלב מקבל את סמכות הנוהג . כיוון שהכלב לא יורד לגמרי מדובר בשלב הראשון של בניית הסמכות מול הכלב. כמובן שבנוסף כשהכלב יושב הוא אסוף יותר וקל יותר לנהל אותו.

ארצה: ארצה בעצם מתאר מצב בו הכלב יורד למצב שכיבה ובכך מביע באופן מוחלט את קבלת סמכותו של הנוהג במחוות גוף כנועה ביותר. ושוב כשהכלב שוכב הינו אסוף והיכולת לשלוט בהתנהגותו קלה בהרבה.

להישאר: זאת פקודה בה אנו בוחנים את היכולת שלנו לשלוט בכלב וביצריו אך בעיקר מלמדת את הכלב לשלוט בעצמו ויצריו. כמובן שהפקודה מאוד שימושית בחיי היום יום ומאפשרת לבעל הכלב לשלוט בסיטואציות בהן הכלב נידרש לרסן את ייצרו ולהישאר במקום. לדוגמא: כשניכנס הביתה אורח ואנו שולחים את הכלב למקומו עד שהאורח ניכנס ואז מאפשרים לכלב לקבלו בתוך הבית ולא ליד הדלת בקפיצות במקרה הטוב או בנביחות או חלילה בנשיכות במקרה הפחות טוב.

אלי: הפקודה אלי הינה תמצית הקשר של הבעלים עם כלבו. הכלב צריך לבטוח בבעליו הבעלים צריך לרכוש את אמונו וכמובן לבסס את הסמכות ע"מ שהכלב כשקוראים לו יבוא בשמחה גם אם הוא מוותר על גירוי יצרי קשה כמו לרוץ אחרי חתול וכד'.

והכי חשוב לזכור שלתהליך לימוד הפקודות והטמעתן יש חשיבות גודלה ביותר. את תהליך הלמידה אנו עושים מתוך הנעה חיובית. הרבה הכוונה וחיזוקים חיוביים.

לפרטים נוספים בנושא פנסיון לכלבים בחוות הכלבים של דרור כנסו ותהנו!